Acon fortsätter sitt strukturerade arbete med informationssäkerhet och lanserar tjänsten Security as a Service

Förra veckan genomgick Acon en revision på sin certifiering ISO 27001 inom informationssäkerhet med fullgott resultat. Vilket betyder att Acon har lyckats väl med att implementera processer och rutiner för att säkra upp sin information inom hela organisationen.

- Att ha full kontroll på företagets information har blivit allt viktigare. Att informationen försvinner eller på annat vis skadas eller att konfidentiella uppgifter stjäls kan få allvarliga konsekvenser. Vårt ledningssystem inom informationssäkerhet säkrar upp att Acon arbetar processbaserat för att implementera det inom hela organisationen och ständigt fortsätta utvecklas och förbättras inom området. Att vi nu har klarat revisionen är ett kvitto på att de processer och standarder vi har utarbetat fungerar utmärkt, säger Daniel Cronström Chief Information Security Officer på Acon.

 

Acon har som ett ytterligare steg i att hitta fler och bättre standarder för att fortsätta utveckla sitt arbete med informationssäkerhet utvecklat en ny awarenessutbildning som hela organisationen måste genomgå.

 

- Undersökningar visar att den största säkerhetsrisken är den mänskliga faktorn och att återkommande utbilda vår personal både inom vilka säkerhetsrisker som finns men också hur de ska hantera eventuella incidenter med minimal påverkan på leveransen är oerhört viktigt, säger Daniel Cronström. 

 

Security as a Service

Acon ser ett behov på marknaden och hos sina kunder, där organisationer behöver hjälp med att identifiera risknivåer och stöttning i att fatta rätt beslut för att säkra upp sin egen information därför lanserar Acon tjänsten Security as a Service.

 

- Säkerhet har alltid varit en stor del av vårt arbete men vi har också ett tydligt fokus på kundnöjdhet och partnerskap. Kan vi därför hjälpa våra kunder att arbeta mer strukturerat för att skydda sin verksamhets resurser och information så är det en självklarhet att vi ska kunna erbjuda dem den tjänsten, säger Daniel Cronström, CISO på Acon om varför de väljer att satsa på området Security as a Service.

 

Acon är certifierade enligt ISO 27001 inom informationssäkerhet sedan 2019

ISO/IEC 27001 är en erkänd standard för informationssäkerhet framtagen av den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Den är framtagen av experter inom området och ämnar stärka ett företags arbete med informationssäkerhet. För att en organisation ska få ett ISO 27001 certifikat krävs det att organisationen har ett ledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas, systemet ska vara en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet och underhållas löpande, samt att verksamheten blir granskade mot kraven av ett ackrediterat certifieringsorgan.

 

Acon mottog sitt certifikat enligt ISO 27001 inom informationssäkerhet under våren 2019 och revisionen som genomfördes i år är är ett bevis på att Acon har lyckats väl med att fortsätta implementera processer och rutiner för att säkra upp sin information inom hela organisationen.

Nästa artikel Forsler & Stjerna ställer höga krav på en driftsäker IT-miljö och väljer att utöka samarbetet med Acon

Kunskapsbank

bakgrund ap
OUTSOURCING

Transformera intern IT

Vad kan vara utmaningar i den interna IT:n och hur kan ni övervinna dem för att transformera er interna IT till en beställarorganisation som är proaktiva för framtidens behov.

bakgrund ap
OUTSOURCING

Att tänka på inför

Att ett annat företag ska vara er IT-avdelning kan kännas både tryggt och skrämmande.

bakgrund ap
Säkerhet

Internet of Things

Senaste åren har det dykt upp fler och fler Internet-kopplade teknikprylar. Men hur säkra är dessa egentligen och hur kan du åtgärda det?

bakgrund ap
Outsourcing

Nyttan med ITIL processtyrning

Vad är ITIL och varför är det viktigt att jobba med processtyrning inom IT? Här får du en snabbkurs inom ITIL och den nytta det för med sig i det vardagliga arbetet – både för dig som kund och för oss som leverantör.

Certifierade och behöriga

Vi är certifierad partner till flera av de stora leverantörerna. En extra trygghet som garanterar bästa möjliga stöd för dig.

ms cisco dell

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få nya branschinsikter.

Acon.se använder sig av cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbsida. En cookie är en datafil som lagras av webbsidor i syfte att göra användningen av en webbsida snabbare. En cookie är inte skadlig för din dator.

Ok