IT som skapar värde

Digitaliseringen går fort framåt nu. Så ser du till att ha en IT-strategi som möjliggör utveckling för ditt företag.

Låt oss börja med att titta på vad som krävs av en IT-avdelning oavsett om den är intern eller outsourcad och vad IT ska tillföra verksamheten.

 

IT är idag inte bara teknik utan en förutsättning för konkurrenskraft där verksamheten blir allt mer beroende av en väl fungerande IT. Det ställs samtidigt högre och högre krav på ökad förändringskapacitet för att möta morgondagens teknik och kundernas förväntningar. IT-avdelningen måste därför säkerställa att den tillför strategiskt värde till affärsverksamheten inom två huvudsakliga områden.

 

Förvaltning

Stabil tillgänglighet av IT-funktioner till medarbetarna för att maximera produktiviteten och för att klara av verksamhetens åtagande både internt och till slutkunderna.

 

Förändring

Utveckling av nya och innovativa funktioner och tjänster samt fortsatt effektivisering av verksamheten för att skapa konkurrensfördelar.

 

Dess två områden måste samverka i en balans mellan tillräckliga investeringar, för att inte det ena området ska bli eftersatt på bekostnad av det andra. Din IT ska skapa värde för dig och ditt företag och då är det viktigt att du har en strategi på plats och en IT-infrastruktur som tillåter utveckling.  När du utarbetar din IT -strategi är det bra att ha några punkter i åtanke:

 

 

Verksamhetens faktiska behov

Det är lätt att fastna i kostnader och fokusera på kostnadseffektivisering utan att tänka på verksamhetens faktiska behov och affärsnyttan. Kostnaden är absolut viktig men den står i förhållande till det värde som tillskapas. Din IT-strategi ska stödja din affärsutveckling.

 

Skalbarhet och Flexibilitet

Se till att du har en skalbar IT-lösning som ständigt kan anpassa sig efter dina behov. När verksamheten och företaget växer är det viktigt att din IT på ett smidigt sätt kan skala upp.

 

Utveckling över tid

Att förbättra och utveckla både sin IT-infrastruktur, sina processer men också kompetensutveckling för att möta morgondagens teknik kommer att vara A och O för att klara sina IT-behov över tid.  Därför är det viktigt att inte bara ha en långsiktig plan utan också skapa en prioriteringsordning bland de processer som IT måste skapa för att du ska uppnå dina affärsmål.

 

Nästa artikel Möt vår nya medarbetare och Aconaut – Arvid Halleröd 

Kunskapsbank

bakgrund ap
OUTSOURCING

Transformera intern IT

Vad kan vara utmaningar i den interna IT:n och hur kan ni övervinna dem för att transformera er interna IT till en beställarorganisation som är proaktiva för framtidens behov.

bakgrund ap
OUTSOURCING

Att tänka på inför

Att ett annat företag ska vara er IT-avdelning kan kännas både tryggt och skrämmande.

bakgrund ap
Säkerhet

Internet of Things

Senaste åren har det dykt upp fler och fler Internet-kopplade teknikprylar. Men hur säkra är dessa egentligen och hur kan du åtgärda det?

bakgrund ap
Outsourcing

Nyttan med ITIL processtyrning

Vad är ITIL och varför är det viktigt att jobba med processtyrning inom IT? Här får du en snabbkurs inom ITIL och den nytta det för med sig i det vardagliga arbetet – både för dig som kund och för oss som leverantör.

Certifierade och behöriga

Vi är certifierad partner till flera av de stora leverantörerna. En extra trygghet som garanterar bästa möjliga stöd för dig.

ms cisco dell

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få nya branschinsikter.

Acon.se använder sig av cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbsida. En cookie är en datafil som lagras av webbsidor i syfte att göra användningen av en webbsida snabbare. En cookie är inte skadlig för din dator.

Ok