Så fortsätter Acon sin satsning genom omorganisation och tydliga affärsområden

1:a Oktober gjordes en omorganisation på Acon och tre affärsområden skapades för att bibehålla en agil och kundfokuserad organisation med korta beslutsvägar där fokus skall vara på tillväxt och lönsamhet för både Acon och deras kunder.

De affärsområden som under en längre period har utarbetats men som från och med oktober är tydliggjorda är IT-Management, Cloud och Transition och nu genomförs arbete för att implementera ändringarna i hela Acons organisation och arbetssätt.

 

Acon har varit väldigt framgångsrik i sin tidigare organisation men med utökad tillväxt och ett breddat tjänsteutbud behövde även organisationen anpassas utifrån det. Företaget har de senaste åren gått från 30 anställda till närmare 55 och fortsätter att rekrytera nyckelpersoner till företaget, vilket ställer helt andra krav för en kundnära organisation.

 

Affärsområdena leds av chefer som har lång erfarenhet inom företaget och IT samt ledarskap och konsultverksamhet. Micael Östergren blir Affärsområdeschef för IT-Management samt tf Affärsområdeschef för Cloud. Han har närmare 12 års erfarenhet på företaget. Anders Karlsson axlar rollen som Affärsområdeschef för Transition och driver förändringsprojekt. Han har lika lång erfarenhet inom IT och konsultverksamhet där han gjort de två senaste åren på Acon. Affärsområdeschef för Cloud kommer rekryteras inom kort, där Acon söker en driven och självständig ledare som har viljan att skapa tillväxt med god lönsamhet inom affärsområdet.

 

- Den nya organisationen som nu har skapats ger oss bättre möjligheter att möta framtiden i en snabbt föränderlig värld. Vi har möjlighet att vid behov ta snabba beslut och kan lägga ett tydligare fokus på utveckling av spetskompetenser inom varje affärsområde, säger Johan Bålhammar VD på Acon.

 

Samtidigt bildas ett affärsstöd där Acon samlar sina stödfunktioner ekonomi, marknad och kommunikation, HR, inköp, avtal samt logistik. Marknad och kommunikation är ett område som tydligt kommer att utvecklas genom vårens rekrytering av marknadsansvarig.

 

- Efterfrågan på svenska säkra moln- och managementtjänster där leverantören har ett långtgående och väl utvecklat hållbarhetsarbete är stor och på Acon har vi länge gjort rätt saker både för miljö och samhälle. Genom vår rekrytering av Pernilla som marknadsansvarig är vår målsättning att vara befintliga och nya kunders förstahandsval när de tänker på svenska moln- och IT-tjänster. Det är ett steg i vår satsning att ta fler marknadsandelar genom nykundsförsäljning säger Johan Bålhammar VD på Acon. 

 

 

 

 

Nästa artikel Acon fortsätter sitt strukturerade arbete med informationssäkerhet och lanserar tjänsten Security as a Service

Kunskapsbank

bakgrund ap
OUTSOURCING

Transformera intern IT

Vad kan vara utmaningar i den interna IT:n och hur kan ni övervinna dem för att transformera er interna IT till en beställarorganisation som är proaktiva för framtidens behov.

bakgrund ap
OUTSOURCING

Att tänka på inför

Att ett annat företag ska vara er IT-avdelning kan kännas både tryggt och skrämmande.

bakgrund ap
Säkerhet

Internet of Things

Senaste åren har det dykt upp fler och fler Internet-kopplade teknikprylar. Men hur säkra är dessa egentligen och hur kan du åtgärda det?

bakgrund ap
Outsourcing

Nyttan med ITIL processtyrning

Vad är ITIL och varför är det viktigt att jobba med processtyrning inom IT? Här får du en snabbkurs inom ITIL och den nytta det för med sig i det vardagliga arbetet – både för dig som kund och för oss som leverantör.

Certifierade och behöriga

Vi är certifierad partner till flera av de stora leverantörerna. En extra trygghet som garanterar bästa möjliga stöd för dig.

ms cisco dell

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få nya branschinsikter.

Acon.se använder sig av cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbsida. En cookie är en datafil som lagras av webbsidor i syfte att göra användningen av en webbsida snabbare. En cookie är inte skadlig för din dator.

Ok