Säkerhet är en del av vårt arbete

Säkerhet

Information är en viktig resurs i de allra flesta verksamheter – ibland så viktig att verksamheten är beroende av informationen för att fungera. Att då se till att skydda sin information bör vara en självklarhet hos de flesta.

 

Acon är certifierade inom informationssäkerhet ISO 27001 för att möta marknadens och kundernas krav och förväntningar men även för att leva upp till sina egna högt uppsatta mål.

 

Informationssäkerhet är processer och rutiner för att skydda företagets verksamhet både genom arbetssätt för att minska eventuell okunskap internt men också tekniska lösningar och brandväggar för att skydda mot intrång. Systemet ska vara en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet och underhållas löpande.

 

Acon sköter löpande sitt underhållsarbete med Informationssäkerhet och genomför säkerhetstester varje månad. Under Juni månad genomfördes ett test där rutinerna för Service Desk sattes på prov.

 

- Som en del i Acons strukturerade arbete med Informationssäkerhet genomför vi säkerhetstester varje månad för att säkerställa att rutiner efterföljs men även för att identifiera eventuell förbättringspotential säger Daniel Cronström Privacy Manager på Acon.

 

Daniel Cronström som ansvarar för Säkerhetstesterna på Acon fortsätter:

- Genom säkerhetstestet som genomfördes på Service Desk ville vi se hurvida en användare kunde få sitt lösenord återställt utan att kunna påvisa att de faktiskt var rätt användare med rätt behörighet. Glädjande klarade vår Service Desk månadens test med bravur vilket påvisar att våra rutiner för att skydda företagets och våra kunders information fungerar bra.

 

 

ISO 27001

ISO/IEC 27001 är en erkänd standard för informationssäkerhet framtagen av den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Den är framtagen av experter inom området och ämnar stärka ett företags arbete med informationssäkerhet. För att en organisation ska få ett ISO 27001 certifikat krävs det att organisationen har ett ledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas, systemet ska vara en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet och underhållas löpande, samt att verksamheten blir granskade mot kraven av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Nästa artikel Rörelseglädje på Acon till förmån för Hjältarnas Hus

Kunskapsbank

bakgrund ap
OUTSOURCING

Transformera intern IT

Vad kan vara utmaningar i den interna IT:n och hur kan ni övervinna dem för att transformera er interna IT till en beställarorganisation som är proaktiva för framtidens behov.

bakgrund ap
OUTSOURCING

Att tänka på inför

Att ett annat företag ska vara er IT-avdelning kan kännas både tryggt och skrämmande.

bakgrund ap
Säkerhet

Internet of Things

Senaste åren har det dykt upp fler och fler Internet-kopplade teknikprylar. Men hur säkra är dessa egentligen och hur kan du åtgärda det?

bakgrund ap
Outsourcing

Nyttan med ITIL processtyrning

Vad är ITIL och varför är det viktigt att jobba med processtyrning inom IT? Här får du en snabbkurs inom ITIL och den nytta det för med sig i det vardagliga arbetet – både för dig som kund och för oss som leverantör.

Certifierade och behöriga

Vi är certifierad partner till flera av de stora leverantörerna. En extra trygghet som garanterar bästa möjliga stöd för dig.

ms cisco dell

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få nya branschinsikter.

Acon.se använder sig av cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbsida. En cookie är en datafil som lagras av webbsidor i syfte att göra användningen av en webbsida snabbare. En cookie är inte skadlig för din dator.

Ok