Hållbarhet

I en allt mer digitaliserad värld är det viktigt för oss att ta vårt fulla ansvar för att bidra till ett hållbart samhälle.

Det är lätt att tro att en hållbarhetsstrategi enbart har sitt fokus i klimatfågan. Men en hållbar framtid för oss på Acon handlar om att skapa en helhet. Självklart är en av grundstenarna vårt klimatsmarta datacenter men det sträcker sig också till vårt sätt att vara, agera och tänka till val av samarbetspartners och i slutändan de produkter och tjänster vi levererar.

 

Acon har valt att fokusera sitt hållbarhetsarbete inom dessa områden:

 

  •  Hållbart datacenter
  •  Utvecklande och jämställd arbetsplats
  •  Hållbar konsumtion och framtidssäker bransch
  •  Socialt ansvar och jämställd sponsring

Hållbart och grönt Datacenter

En stor utmaning med datacenter är att de kräver kyla dygnet runt som ofta är mycket energikrävande. Mängden lagrad data ökar kraftigt och för att skapa ett hållbart samhälle måste också datacenter vara energieffektiva och miljövänliga. Acons ambition har alltid varit att lämna ett så litet miljömässigt fotavtryck som möjligt och vår unika placering av datacentret i berget gör det för oss möjligt att nyttja vårt kalla klimat och bergets egen kyla för att på så vis vara ledande i branschen och skapa en stark hållbarhetsprofil.

 

Hållbart Datacenter

Acon har sedan flera år tillbaka sitt datacenter långt ner i det norrländska urberget och placeringen gör det möjligt att nyttja frikyla och bergkyla. 

Kylsystemet är dubblerat och speciellt anpassat för serverdrift. Den kalla köldbärarvätskan cirkulerar i bergets inre och nyttjas för att kyla anläggningen. Acon kan därmed hålla nere energiförbrukningen och dessutom klassa datacentret som grönt och miljövänligt.

 

Energianvändning

Acon använder garanterat förnyelsebar energi till sitt datacenter. Acon har en redundant elförsörjning med egen elförbindelse direkt från kraftleverantören som levererar garanterat grön el som produceras i våra norrländska älvar.

Världens Bästa Arbetsplats

Vi har en ambition att utveckla alla våra medarbetare till Aconauter. Det finns inget program, ingen kurs eller tentamen för att bli en fullfjädrad Aconaut, däremot en transparent organisation och ledning med ett uttalat mål: att vara Världens Bästa Arbetsplats.

 

Likabehandling och Jämställdhet

Genom ett i grunden inkluderande förhållningssätt, där Acon välkomnar alla personer och deras olikheter så rustas vi att se och hantera utmaningar på ett mer mångfacetterat sätt. Olika perspektiv, bakgrunder, erfarenheter och kunskaper ökar våra möjligheter att kunna se och förstå varandras behov. Arbetsklimatet på Acon skall kännetecknas av samarbete, delaktighet och respekt för varandra. Genom att integrera likabehandlingsfrågor i verksamhetens alla led och på alla nivåer i det dagliga arbetet så drivs detta vidare av var och en, för var och en där alla ska ges samma möjligheter att utföra sitt arbete och fortsätta utvecklas.

 

Frisknärvaro och arbetsmiljö

Acon har en frisknärvaro på 96% och strävar mot att förbättra närvaron ytterligare. Genom att ständigt utveckla vår arbetsmiljö i ett strukturerat arbete och med riktade insatser både för Acon som team men också för den enskilda individen. Acon vill att varje medarbetare ska trivas i sin roll och anställning samt känna att de har det stöd som behövs från ledningen för att växa, fortsätta utvecklas och ges möjlighet att skapa sitt mästerverk.

Socialt Ansvar och jämställd sponsring

Acon engagerar sig i initiativ som gör livet i norrland och inlandet bättre, både i mindre perspektiv men också med större insatser. Vi utvecklar hela tiden våra sociala engagemang och hjärtat är region norr där Acon försöker hålla ett jämställt tänk hela vägen.

 

Hjältarnas Hus

Hjältarnas Hus är ett tillfälligt hem för barnfamiljer där ett barn har drabbats av allvarlig och lång sjukdom. Genom vårt engagemang och AconFreeWay som innebär full IT-support dygnet runt till boende och personal i huset kan vi göra nytta där vi ser att det bäst behövs.

 

Sponsring Föreningsliv

Acon engagerar sig i föreningsliv och ungdomsverksamhet främst i norra regionen. Ambitionen är att ha ett lika stort engagemang både i pojkars/mäns och flickors/kvinnors intressen. Vi engagerar oss i ett antal olika föreningar både inom idrott men också andra typer av föreningar. Vi jobbar också aktivt med vårt Återbruksprogram där fullt fungerande men utbytt teknik återbrukas och skänks till föreningar i närområdet.

Hållbar konsumtion och framtidssäker bransch

Klimatpåverkan är något vi på Acon har stor respekt och förståelse inför, där hela organisationen både ledning, styrelse och alla medarbetare har ett gemensamt ansvar. Acon vill skapa en framtidssäker bransch och ett hållbart samhälle och målsättningen är att överträffa redan högt ställda miljömål.

 

Återbruksprogrammet

Acon tar till vara på och skänker bort fullt fungerande teknik som vi eller våra partners inte längre har någon nytta av. I syfte att verka för en hållbar konsumtion och inte slänga teknik som fortfarande går att använda. Vi kan dessutom gynna våra föreningar i regionen som kan nyttja tekniken i sina verksamheter.

 

Digitala Fakturor och Signering

För att minska vår användning av papper och förbrukningsvaror tar Acon endast emot- och skickar digitala fakturor, inget papper som i onödan skrivs ut för att inom en kort tid därefter hamna i papperskorgen. Likaså gäller för avtal och signering – allt sker digitalt och med högsta möjliga säkerhet.

 

Miljöpolicy och säkra miljöval

Acon har en tydlig miljöpolicy där hela bolaget har som huvudmål att minska den globala klimatpåverkan som verksamheten är en del av. Miljöpolicyn innefattar både krav och uppföljning av källsortering och återvinning, nyttjande av inlevererat emballage som vi i vår tur återanvänder vid våra utleveranser, kravställan mot leverantörer och distributörer samt en planering av tjänsteresor och uttalad önskan om att i största möjliga mån boka digitala möten.

Certifierade och behöriga

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få nya branschinsikter.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Ring oss på 0950-277 50 eller fyll i formuläret så hör vi av oss!

Vi använder Cookies för att göra innehållet mer personligt i framtida erbjudanden och sociala medier samt för att analysera trafik. Vi delar också information om din användning med våra partners inom sociala medier, annonsering och analys som kan kombinera det med annan information som du tillhandahåller till dem från din egen användning av deras tjänster. Du samtycker till dessa Cookies genom att fortsätta använda denna hemsida.

Ok