Ikon Compliant Kubernetes

Compliant Kubernetes

Leverera värde snabbare med Kubernetes. Fullständig regelefterlevnad och under svensk lagstiftning.

Ökad innovationstakt med open source

Kubernetes och cloud-native open source-mjukvara har en explosiv tillväxt och möjliggör ökad innovationstakt för alla som utvecklar mjukvara. Branscher från detaljhandel, softwarebolag, tillverkande industri och offentlig sektor nyttjar containers och Kubernetes för att bygga skalbara tjänster med ökad utvecklingstakt och kvalitet. Vår säkerhetshärdade Kubernetes-tjänst ger dig fördelarna med containerisering och Kubernetes och ser till att du uppfyller dina regulatoriska krav, oavsett om det handlar om GDPR, PCI-DSS, ISO-27001 eller PDL. Allt under svensk lagstiftning.

Så funkar det

Kubernetesplattformen driftas av ett team med certifierade Kubernetes-adminstratörer på vår säkra infrastruktur. Vi håller koll på dina klusters hälsa och säkerhet och sköter uppgraderingar, backup, säkerhetspatchning och disaster recovery. Vi erbjuder marknadsledande SLA:er och 24/7 support.

Varför låta oss drifta dina Kubernetes-kluster? 

  • "Dag 2" drift är komplext: Kubernetes är svårt att drifta för kritiska arbetslaster under strikta SLA:n. Det här gäller i ännu högre grad i reglerade branscher. 
  • Kompetens är dyr och svår att behålla: Att anställa och behålla 3-5 Kubernetes-experter att drifta dina kluster 24/7 är inte alltid det mest ekonomiska. Kubernetes och containeriserade miljöer ställer också helt andra krav på säkerhetskompetens. 
  • Landskapet förändras konstant: Att hålla jämn fart med det snabbt växande ekosystemet kring cloud native är en utmaning som kräver ett dedikerat team. 
  • Säkerhet och efterlevnad är svårt: DevOps- och driftpersonal är inte nödvändigtvis säkerhets- och regelefterlevnadsexperter vilket gör det svårt att hålla jämna steg med de senaste sårbarheterna och regleringarna. 

Fördelar 

  • Öka utvecklarproduktivitet, tillgänglighet och prestanda samtidigt som du minskar dina driftskostnader. Genom att använda Acon och Elastisys Kubernetesplattform får du alla fördelarna med en modern container-plattform samtidigt som du får verktygen du behöver för att säkerställa regelefterlevnad med bibehållen innovationstakt. 
  • Gör regelefterlevnad och säkerhet enkelt. Undvik att oroa dig för om din infrastruktur är konfigurerad enligt dina regulatoriska regelverk och branschstandarder. Acon och Elastisys ser till att du alltid har spårbarhet på vem som gjort vad och konfigurerar och driftar intrångsdetektering, nätverkssegmentering och privata container-register enligt best practices.  

Kontakt

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss!

Telefon: 0950-277 50
E-post: sales@acon.se

Kunskapsbank

bakgrund ap
OUTSOURCING

Transformera intern IT

Vad kan vara utmaningar i den interna IT:n och hur kan ni övervinna dem för att transformera er interna IT till en beställarorganisation som är proaktiva för framtidens behov.

bakgrund ap
OUTSOURCING

Att tänka på inför

Att ett annat företag ska vara er IT-avdelning kan kännas både tryggt och skrämmande.

bakgrund ap
Säkerhet

Internet of Things

Senaste åren har det dykt upp fler och fler Internet-kopplade teknikprylar. Men hur säkra är dessa egentligen och hur kan du åtgärda det?

bakgrund ap
Outsourcing

Nyttan med ITIL processtyrning

Vad är ITIL och varför är det viktigt att jobba med processtyrning inom IT? Här får du en snabbkurs inom ITIL och den nytta det för med sig i det vardagliga arbetet – både för dig som kund och för oss som leverantör.

Certifierade och behöriga

Vi är certifierad partner till flera av de stora leverantörerna. En extra trygghet som garanterar bästa möjliga stöd för dig.

ms cisco dell

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få nya branschinsikter.

Acon.se använder sig av cookies

Vi använder oss av cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbsida. En cookie är en datafil som lagras av webbsidor i syfte att göra användningen av en webbsida snabbare. En cookie är inte skadlig för din dator.

Ok